8.09.2013 Odpust parafialny. Odprawia ks. dr. Jacek Siewiora