Jubileusz 40-lecia Kapłaństwa księdza Józefa Ciesli, Odpust Parafialny 12.09.2010